• Gói dịch vụ hosting

 • Basic

 • Advance

 • Pro

 • Super

 • Max

 • Custom

 • 1. Cước cài đặt
 • Miễn Phí
 • 2. Dung lượng lưu trữ
 • 1Gb
 • 2Gb
 • 3Gb
 • 5Gb
 • 8Gb
 • Liên Hệ
 • 3. Lưu lượng (Gb/tháng)
 • 40Gb
 • 60Gb
 • 90Gb
 • 120Gb
 • Không giới hạn
 • Liên Hệ
 • 4. Tài khoản FTP/ Database
 • 4
 • 7
 • 10
 • 15
 • 50
 • Liên Hệ
 • 5. Subdomain
 • 20
 • 35
 • 50
 • 75
 • 150
 • Liên Hệ
 • 6. Cước hàng tháng (đồng)
 • 120.000
 • 200.000
 • 300.000
 • 400.000
 • 600.000
 • Liên Hệ
 • 7. Hợp đồng tối thiểu
 • 12 tháng
 • 8. Thanh Toán tối thiểu
 • 12 Tháng
 • 12 Tháng
 • 12 Tháng
 • 12 Tháng
 • 12 Tháng
 • Liên Hệ

Bổ sung dịch vụ(đồng/tháng)

 • 1. Bổ sung 100 MB dung lượng
 • 20.000
 • 2. Bổ sung 5GB lưu lượng
 • 30.000
 • 3. Không giới hạn dung lượng
 • 500.000
 • 4. Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Miễn Phí
 • 5. Bổ sung CSDL
 • 50.000/database
 • 6. Ngôn ngữ
 • PHP
 • 7. Tiêu chuẩn Database
 • PHP
 • 6. Ngôn ngữ
 • 24/7