Experience the difference!

iColor mockup

Sáng tạo là không giới hạn, mọi giới hạn đều có thể phá bỏ đó là phương châm mà chúng tôi iColor hướng tới!

Chúng tôi tạo dựng thương hiệu bằng hình thức tạo ra giá trị, đưa hình ảnh của doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng, iColor hiểu rằng hình ảnh thương hiệu chính là giá trị cốt lõi mà bất kì doanh nghiệp nào cũng hướng tới, sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng chính là nguồn động lực to lớn của chúng tôi.

Vì sứ mệnh tạo nên những giá trị thương hiệu, iColor đã đang và sẽ luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển – Nâng tầm thương hiệu Việt.


 • CEO. VŨ TRƯỜNG THI

  Giám đốc sáng tạo

 • Chuyên gia sáng tạo thương hiệu

  - Founder and CEO: VŨ TRƯỜNG THI

  - Hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành sáng tạo thương hiệu

  - ThS. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp HN

  - Chủ tịch nhiệm kỳ 4.0 BNI Champion Chapter

  - Cung cấp giải pháp toàn diện về Nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

  - Tư vấn chiến lược tổng thể cho việc xây dựng phát triển thương hiệu chuyên nghiệp

   

 • Khách hàng Nói Về Chúng tôi