Experience the difference!

Sáng tác Slogan. Slogan là kết tinh của định vị thương hiệu, là giá trị cốt lõi của thương hiệu, là tầng cao nhất trong tháp định vị thương hiệu xuất phát từ thấu hiểu người tiêu dùng.

Cùng với logo, slogan (hay còn gọi là khẩu hiệu thương mại) được coi là một trong những công cụ hữu hiệu góp phần nhấn mạnh ấn tượng về thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

QUY TRÌNH SÁNG TÁC SLOGAN

Với đội ngũ copywriter, những chuyên gia về ngôn ngữ, cùng với những nhà tư vấn về thương hiệu và marketing giàu kinh nghiệm, iCOLOR là nhà cung cấp dịch vụ sáng tác slogan chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Chúng tôi có kinh nghiệm sáng tác slogan cho rất nhiều thương hiệu và công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau … tất cả những giải pháp slogan mà chúng tôi cung cấp đều đáp ứng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của khách hàng