Experience the difference!

Đội ngũ nhân sự iColor

Sáng tạo là không giới hạn,
Mọi giới hạn đều có thể phá bỏ

Lê Gia Tú

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Bùi Thị Mai Hương

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Lê Khánh Huyền

Creative Design

ICOLOR BRANDING

 

Nguyễn Văn Đông

Website Developer

ICOLOR BRANDING

LÊ HOÀNG NGÂN

Account Executive

ICOLOR BRANDING

BÙI THÀNH VINH

Website Developer

ICOLOR BRANDING

MAI THỊ MINH DUYÊN

Account Executive

ICOLOR BRANDING

NGUYỄN HỒNG VUI

Account Executive

ICOLOR BRANDING

PHẠM MINH CÔNG

Marketing Manager

ICOLOR BRANDING

HẰNG LÊ

Account Executive

ICOLOR BRANDING

KHẢNH NGUYỄN

Website Developer

ICOLOR BRANDING

HOA LINH

Account Executive

ICOLOR BRANDING

LÊ CÔNG HẬU

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Lê Anh Huy

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Tạ Tiến Thành

Developer Manager

ICOLOR BRANDING

LÊ HOÀI AN

Account Executive

ICOLOR BRANDING

VŨ NGỌC DŨNG

Website Developer

ICOLOR BRANDING

Xuân Nguyễn

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Nguyễn Văn Khá

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Nguyễn Ánh Tâm

Account Executive

ICOLOR BRANDING

Đồng Trung Hiếu

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Trần Hồng Nhung

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Hoàng Hữu Cảnh

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Trương Mỹ Chinh

Creative Design

ICOLOR BRANDING

VÕ HOÀNG ANH THƯ

Account Executive

ICOLOR BRANDING

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Creative Design

ICOLOR BRANDING

NGUYỄN QUANG DŨNG

Creative Design

ICOLOR BRANDING

TĂNG ANH TUẤN

Strategic Director

ICOLOR BRANDING

VŨ TRƯỜNG THI

Chuyên gia tư vấn sáng tạo

Founder and CEO

ICOLOR BRANDING

TRẦN NGUYÊN TỈNH

Website Developer

ICOLOR BRANDING

LÊ QUANG TUYÊN

Website Developer

ICOLOR BRANDING

NGUYỄN KHẮC THỊNH

Creative Design

ICOLOR BRANDING

NGUYỄN QUANG KHẢI

Website Developer

ICOLOR BRANDING

NGUYỄN THANH XUÂN

Account Executive

ICOLOR BRANDING

Nguyễn Thị Hường

Account Executive

ICOLOR BRANDING

PHẠM HUYỀN TRANG

Account Executive

ICOLOR BRANDING

LÊ BÍCH NGỌC

Account Executive

ICOLOR BRANDING

Lành Vũ

Account Director

ICOLOR BRANDING

Nguyễn Hà

Creative Designer

ICOLOR BRANDING

PHÙNG THANH TÙNG

Creative Design

ICOLOR BRANDING

VŨ NGUYỆT

Account Executive

ICOLOR BRANDING

NGUYỄN HỒNG NGỌC

Account Executive

ICOLOR BRANDING

Nguyễn Thị Lự

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Nguyễn Trí Hiển

Marketing Director

ICOLOR BRANDING

ĐẶNG SƠN TÙNG

Creative Design

ICOLOR BRANDING

Nhan Anh Ngọc

Creative Designer

ICOLOR BRANDING

Nguyễn Ngọc Thu

Creative Designer

ICOLOR BRANDING