Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND
Lĩnh vực
Bất động sản, xây dựng, du lịch
Khu vực
Hà Nội
Năm
2023

Dịch vụ cung cấp:

Tổng Quan Dự Án:

Thành lập năm 2009, trải qua hơn một thập kỷ nỗ lực xây dựng và phát triển, Everland đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và đội ngũ nhân sự. Từ một công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đến nay Everland đã trở thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 600 cán bộ, nhân viên cùng hàng chục công ty thành viên và các chi nhánh, văn phòng đại diện trên khắp cả nước. 
Hoạt động của Tập đoàn Everland tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi: Bất động sản, Xây dựng, Thương mại – Dịch vụ. Các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn cũng từng bước được kiện toàn và định hướng cụ thể để phù hợp với chiến lược phát triển, chủ yếu tập trung vào 2 mũi nhọn là đầu tư phát triển bất động sản và du lịch. Mỗi lĩnh vực là một mảnh ghép, vừa mang những sắc thái riêng, vừa tương hỗ lẫn nhau, tạo thành một hệ sinh thái đa dạng, bền vững.

Trong chiến lược phát triển của mình, Tập đoàn Everland luôn đặt mục tiêu an toàn và bền vững lên hàng đầu. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn đều được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp các chuẩn mực thị trường; hướng đến bảo tồn và khai thác bền vững các giá trị lịch sử, văn hóa; bảo vệ môi trường; hài hòa lợi ích giữa nhà đầu, nhà nước và cộng đồng. Đây là “kim chỉ nam” xuyên suốt chặng đường phát triển đã qua cũng như sẽ quyết định đến sự thành công của Tập đoàn trong tương lai.