Experience the difference!

Thiết kế profile CTCP Đầu tư và XD ACE Thái Bình Dương

Ngày 11/12/2015, từ khắp năm châu bốn bể, những người bạn, những người anh em thân thiết cùng tụ hội về con thuyền chung ACEFIC – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương. ACE, viết tắt của ANH – CHỊ – EM, đại diện cho sự gắn kết của những người sáng lập, thể hiện tinh thần xuyên suốt của công ty: Những con người chung chí hướng cùng hợp lực vươn ra biển lớn.

Tên đầy đủ: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ACE Thái Bình Dương

Tên giao dịch tiếng Anh: Pacific ACE Construction and Investment Joint Stock  Company

Tên viết tắt: ACEFIC

 

Thiết kế profile CTCP Đầu tư và XD ACE Thái Bình Dương

 

Tham khảo: Thiết kế logo chuyên nghiệp, Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp,Thiết kế profile, thiết kế catalogue, Thiết kế brochure, Thiết kế hồ sơ năng lực, Thiết kế logo, Thiết kế logo thương hiệu, Thiết kế nhận diện thương hiệu, Nhận diện thương hiệu

Giới thiệu iColor Branding>>