Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
CT Xây Lắp Điện 1 - Mỹ Đình
Lĩnh vực sản xuất
Xây dựng - xây lắp
Khu vực
Hà Nội

Tổng quan dự án

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 1 – Mỹ Đình (MY DINH – NO 1 POWER CONSTRUCTION COMPANY LIMITED) là thành viên của Công ty xây lắp điện 1, được thành lập vào tháng 10 năm 2009. PCC1 – Mỹ Đình có gần 150 cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân có trình độ cao, sáng tạo và trách nhiệm. Công ty hiện đang hoạt động theo mô hình 5 phòng ban phối hợp chặt chẽ với 5 đội xây lắp trực thuộc. Nhờ mô hình này, các hoạt động xây dựng và sản xuất được thông suốt, đảm bảo tiến độ và kiểm soát chất lượng tốt cho mỗi công trình. PCC1 – Mỹ Đình được kế thừa nền tảng vững chắc về tài chính và kinh nghiệm triển khai dự án từ công ty mẹ. Công ty hiện đang sở hữu hệ thống máy móc, phương tiện thi công đồng bộ, hiện đại. Trong quá trình phát triển, công ty vẫn không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, hoàn thiện quy trình quản lý và thi công. Nhờ vậy, PCC1- Mỹ Đình hoàn toàn chủ động triển khai và phối hợp với các doanh nghiệp khác thực hiện đồng thời nhiều dự án. Chặng đường 15 năm sát cánh cùng khách hàng đã khẳng định được hình ảnh, uy tín của PCC1 – Mỹ Đình qua những dự án trọng điểm quốc gia, công trình đường dây và trạm quy mô lớn, chất lượng cao.

 

Thiết kế Profile CT Xây Lắp Điện 1 – Mỹ Đình

Thiết kế Profile CT Xây Lắp Điện 1 – Mỹ Đình

Thiết kế Profile CT Xây Lắp Điện 1 – Mỹ Đình

Thiết kế Profile CT Xây Lắp Điện 1 – Mỹ Đình

Thiết kế Profile CT Xây Lắp Điện 1 – Mỹ Đình

Thiết kế Profile CT Xây Lắp Điện 1 – Mỹ Đình