Cảm nhận giá trị khác biệt!

Thiết kế profile Tổng công ty KT Kỹ thuật Công nghệ Quốc Phòng

ICOLOR NEWS

Thiết kế profile Tổng công ty KT Kỹ thuật Công nghệ Quốc Phòng

25-03-2024

Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) là đơn vị Quốc phòng-An ninh trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, là doanh...

Thiết kế profile CT Tư vấn và Đầu tư Giáo dục VN

ICOLOR NEWS

Thiết kế profile CT Tư vấn và Đầu tư Giáo dục VN

01-02-2023

Tổng Quan Dự Án: VECI là Công ty chuyên cung cấp các giải pháp set-up và vận hành các mô hình giáo dục từ Mầm non đến Đại học theo tiêu...

Thiết kế Profile CT Xây Lắp Điện 1 – Mỹ Đình

ICOLOR NEWS

Thiết kế Profile CT Xây Lắp Điện 1 – Mỹ Đình

18-02-2020

Tổng quan dự án Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 1 – Mỹ Đình (MY DINH – NO 1 POWER CONSTRUCTION COMPANY LIMITED) là thành viên của...

Thiết kế profile Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không VNI

ICOLOR NEWS

Thiết kế profile Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không VNI

22-10-2018

Về Công ty Bảo hiểm Hàng không VNI: NI được thành lập theo quyết định số 49 GP/KDBH, ngày 23/04/2008 của Bộ Tài chính. Với cổ đông sáng...

Thiết kế brochure Trung tâm Thông tin Tín dụng QG VN (CIC)

ICOLOR NEWS

Thiết kế brochure Trung tâm Thông tin Tín dụng QG VN (CIC)

24-08-2018

Tổng quan: Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện...

Thiết kế profile Viện sinh thái và Bảo vệ công trình Wip

ICOLOR NEWS

Thiết kế profile Viện sinh thái và Bảo vệ công trình Wip

23-06-2021

Thiết kế profile Viện sinh thái và Bảo vệ công trình Wip Về Khách hàng: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình ( WIP) là cơ quan nghiên cứu khoa...

Thiết kế profile Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

ICOLOR NEWS

Thiết kế profile Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

23-06-2021

Thiết kế profile Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Về Khách hàng: – Với Sứ mệnh là cung cấp các chương trình đào tạo đại học,...

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực TT Đào tạo Nghiên cứu KH Tổ chức và Quản lý

ICOLOR NEWS

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực TT Đào tạo Nghiên cứu KH Tổ chức và Quản lý

17-02-2020

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực TT Đào tạo Nghiên cứu KH Tổ chức và Quản lý Được thành lập từ năm 2005, với kinh nghiệm gần 15 năm...

Thiết kế profile Tổng Cty XD Trường Sơn – Bộ Quốc Phòng

ICOLOR NEWS

Thiết kế profile Tổng Cty XD Trường Sơn – Bộ Quốc Phòng

31-07-2018

Thiết kế profile Tổng Cty XD Trường Sơn – Bộ Quốc Phòng Về khách hàng: I. TẦM NHÌN – Tập trung vào ngành nghề kinh doanh truyền thống...