Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Viện sinh thái và Bảo về công trình Wip
Lĩnh vực
Sinh thái, Môi trường
Khu vực
Hà Nội
Năm
2020

Thiết kế profile Viện sinh thái và Bảo vệ công trình Wip

Về Khách hàng:

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình ( WIP) là cơ quan nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học công nghệ và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực Khoa học Tự nhiên. Viện đã và đang chủ trì, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, các hợp đồng nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học vào thực tế. Với phương châm liên tục cập nhật các hướng nghiên cứu mới trên thế giới, hiện nay Viện là một trong những cơ quan có uy tín trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Từ những hướng nghiên cứu sinh học, sinh thái học cơ bản, đến nay Viện đã mở rộng các hướng nghiên cứu mới chiến lược và đạt được những thành công nhất định.

Giải Pháp iColor:

Các họa sỹ thiết kế và chuyên gia ngôn ngữ của iColor đã đưa ra các giải pháp phù hợp với những điều kiện, đặc điểm ngành nghề của doanh nghiệp. Những nét thiết kế đơn giản, hiện đại được sử dụng trong toàn bộ cuốn profile phản ánh tính tinh gọn, chuyên nghiệp. Bố cục nội dung khoa học, thiết kế bắt mắt, không gây nhàm chán. Sản phẩm đã nhận được phản hồi rất tích cực của khách hàng

 

Thiết kế profile Viện sinh thái và Bảo về công trình Wip

Thiết kế profile Viện sinh thái và Bảo về công trình Wip

Thiết kế profile Viện sinh thái và Bảo về công trình Wip

Thiết kế profile Viện sinh thái và Bảo về công trình Wip