Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
CT Tư vấn và Đầu tư Giáo dục VN
Lĩnh vực hoạt động
Giáo dục
Vị trí
Hà Nội

Tổng Quan Dự Án:

VECI là Công ty chuyên cung cấp các giải pháp set-up và vận hành các mô hình giáo dục từ Mầm non đến Đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, với 3 đặc trưng/sự khác biệt nổi bật. Tụ hội những người có tâm huyết với giáo dục để tư vấn các giải pháp độc đáo xây dựng, vận hành các cơ sở giáo dục mới và giải quyết các vấn đề của các cơ sở giáo dục đang hoạt động theo cách tiếp cận tái cấu trúc, hội nhập quốc tế.