Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN
Lĩnh vực
Giáo dục đào tạo
Khu vực
Hà Nội
Năm
2020

TK logo FIT Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN

Giới thiệu:

Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) được thành lập vào ngày 11/02/1995 thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, hiện nay là Khoa CNTT thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Được thành lập cách đây hơn 20 năm nhưng Khoa CNTT có truyền thống hơn 50 năm phát triển từ năm 1965 với việc đào tạo chuyên ngành Máy tính tại Khoa Toán Cơ thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khoa đã xác định sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành CNTT và Máy tính chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến trên cơ sở phát huy thế mạnh về Khoa học Cơ bản và Công nghệ Thông tin và Truyền thông; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.

Giải pháp của ICOLOR: 

Đội ngũ thiết kế ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế logo cho Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN, logo lấy ý tưởng từ tên viết tắt của khoa là FIT, bên ngoài được bao quanh bởi một vòng tròn là tên tiếng anh của Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN. Logo sử dụng màu xanh dương làm chủ đạo, ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế logo có màu xanh dương rất đặc biệt, thường mang lại cảm giác được bảo vệ, che chở. Màu xanh dương còn thể hiện quyết tâm phát triển lớn mạnh không ngừng của Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN.

TK logo FIT Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN

TK logo FIT Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN

TK logo FIT Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN

TK logo FIT Khoa CNTT Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN

Tham khảo: Bộ nhận diện thương hiệu, Thiết kế Logo, Thiết kế Catalogue, Thiết kế hồ sơ năng lực, Thiết kế Profile, Thiết kế Brochure, Tư vấn xây dựng thương hiệu, Giới thiệu iColor Branding>> http://vi.icolor.vn