Thiết kế bộ nhận diện Cty Sơn và chống ăn mòn PACS