Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty VPlan
Lĩnh vực sản xuất
Nội thất
Khu vực
Hà Nội
Năm
2017

Thiết kế hồ sơ năng lực Công ty VPlan

Thách thức

Chỉ trong vỏn vẹn 16 trang cuốn profile cần truyền đạt được khối lượng thông tin khá lớn từ nguồn lực, đối tác, đến các cơ sở vật chất, kỹ thuật cùng sứ mệnh cũng như cam kết của doanh nghiệp dưới 2 ngôn ngữ Anh – Việt.

Giải pháp

Các họa sỹ thiết kế và chuyên gia ngôn ngữ của iColor đã đưa ra các giải pháp phù hợp với những điều kiện, đặc điểm ngành nghề của doanh nghiệp. Nhờ đó, cuốn profile Pacific do iColor thiết có màu sắc và thiết kế hiện đại, phù hợp với đặc trưng ngành nghề thỏa mãn mọi yếu tố khách hàng yêu cầu.

Thiết kế hồ sơ năng lực Công ty VPlan

Thiết kế hồ sơ năng lực Công ty VPlan

Thiết kế hồ sơ năng lực Công ty VPlan