Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Bệnh viện Phổi
Lĩnh vực
Y tế - sức khỏe
Khu vực
Hà Nội

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện Phổi Hà Nội

1. Đặc điểm tình hình chung:

– Dân số Thành phố Hà Nội hiện nay xấp xỉ 7 triệu người với diện tích trên 3.300 km2 so với trước khi mở rộng là trên 3 triệu người và 1.000 km2.
– Thành phố Hà Nội tập trung rất nhiều thành phần dân cư tạm trú khác như: lao động ngoại tỉnh tạm trú, học sinh, sinh viên…có nhu cầu khám,chữa bệnh tại Bệnh viện.
– Bệnh viện Phổi Hà Nội hiện nay có 21 khoa, phòng trong đó:
+ 09 khoa Lâm sàng và 06 khoa Cận lâm sàng thực hiện công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân: Hen phế quản, COPD, các bệnh phổi nhiễm trùng khác (viêm phổi, viêm phế quản, apxe phổi…), người bệnh lao phổi mới, táiphát, thất bại, kháng thuốc, Lao/HIV, lao phổi âm tính, Lao ngoài phổi.
+ 06 phòng chức năng.
Phục vụ công tác khám chữa bệnh lao và bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận.
– Hàng năm Bệnh viện Phổi Hà Nội khám trên 27.000lượt người bệnh, thu nhận vào điều trị nội trú trên 5.000 người bệnh, trong đó trên 60% người bệnh bị mắc các bệnh phổi không phải do lao. Điều trị ngoại trú 900 người bệnh.
– Xu hướng các bệnh phổi ngoài lao ngày càng tăng đặc biệt là các bệnh phổi tắc nghẽn như: COPD, Hen phế quản ở ngườilớn và trẻ em, tràn dịch màng phổi do các nguyên nhân, Ung thư phổi, màng phổi…
– Địa bàn hoạt động rộng đối với màng lưới chuyên khoa từ Thành phố đến các Quận, huyện và xã, phường: Hiện nay có 30 phòng khám lao các Quận, huyện và 584 xã, phường so với trước khi mở rộng là 14 quận, huyện và 232 xã, phường.
– Toàn Thành phố phát hiện, thu nhận và quản lý điều trị hàng năm gần 5.000 người bệnh lao các thể so với trước khi mở rộng là 2.500 người bệnh lao các thể. Ngoài ra, có gần 200 người bệnh lao kháng đa thuốc được phát hiện, quản lý điều trị.

2. Quá trình xây dựng và phát triển của Bệnh viện:

2.1. Trước năm 1995:
– Tên gọi: Trạm chống Lao Hà Nội
– Địa điểm làm việc: tại 106 – Tô Hiến Thành
– Chức năng, nhiệm vụ: Khám phát hiện và điều trị bệnh lao ngoại trú, chỉ đạo màng lưới chống lao trên địa bàn Thành phố.
– Không có giường bệnh điều trị nội trú.
– Nhân lực: tổng số 40 cán bộ nhân viên

Bệnh viện Phổi Hà Nội hiện nay có 21 khoa, phòng

Trước năm 1995: – Tên gọi: Trạm chống Lao Hà Nội – Địa điểm làm việc: tại 106 – Tô Hiến Thành

– Chức năng, nhiệm vụ: Khám phát hiện và điều trị bệnh lao ngoại trú, chỉ đạo màng lưới chống lao trên địa bàn Thành phố.

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện Phổi Hà Nội

Xem Thêm

Thiết kế logo Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bệnh viện Bưu điện

TK logo Bệnh viện đa khoa hữu nghị 103

Thiết kế logo Bệnh viện Hòa Bình – Hải Dương