Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa
Lĩnh vực
Y tế, chăm sóc sức khỏe
Khu vực
Thái Bình
Năm
2016

Tổng Quan Dự Án:

Bệnh viện Đa Khoa Lâm Hoa chính thức được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2007. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, thương hiệu “Lâm Hoa” đã trở thành một địa chỉ khám chữa và điều trị bệnh tin cậy của người dân trong và ngoài tỉnh. Người có công đầu tiên trong việc sáng lập thương hiệu “Lâm Hoa” là ông Nguyễn Xuân Lâm, cố Chủ Tịch HĐQT của bệnh viện Lâm Hoa, một Đảng viên, một người lính đã có hơn 40 năm công tác trong ngành y. Sau hơn 30 năm công tác tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, năm 1997 ông và ông Đỗ Thám Hoa đứng ra thành lập cơ sở y tế mang tên Lâm Hoa.  Hơn 10 năm qua ông miệt mài, bền bỉ cùng các cộng sự của mình gây dựng và phát triển thương hiệu Lâm Hoa từ một cơ sở dịch vụ y tế nhỏ trở thành một thương hiệu trong ngành y tế tỉnh nhà.