Experience the difference!

Khách hàng
CTCP ĐTXD BĐS LANMAK
Lĩnh vực sản xuất
Bất động sản
Khu vực
Hà Nội
Năm
2018

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP ĐTXD BĐS LANMAK

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak là Công ty chuyên hoạt động về đầu tư bất động sản và thi công xây lắp được thành lập theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐQT-TCT ngày 03/04/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103017609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

Tháng 7 năm 2009, trong chương trình sắp xếp lại các đơn vị thành viên, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã quyết định sát nhập chi nhánh khu vực phía Bắc của Tổng công ty vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất của Công ty.

Lanmak Jsc tập trung vào ba lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:

  • Đầu tư xây dựng kinh doanh Bất động sản.
  • Tư vấn thiết kế, tư vấn đầu tư và tư vấn quản lý dự án.
  • Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng.

Sứ mệnh của Lanmak là cung cấp các dịch vụ vượt trội tới khách hàng thông qua việc đạt mục tiêu tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Song song đó, Lanmak cũng chú trọng vào việc ứng xử thân thiện với mội trường và trách nhiệm xã hội.

Tầm nhìn: Trở thành một trong những Tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam, đủ năng lực với các dự án EPC, thiết kế và thi công với vai trò Thầu Chính.

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP ĐTXD BĐS LANMAK