Cảm nhận giá trị khác biệt!

Thiết kế bộ NDTH Công ty Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT

Về khách hàng:

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập ( bên thứ 3 ) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Với sứ mệnh đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia. ISOCERT được xây dựng dựa trên nền tảng hệ tư tưởng phương Đông với những họa tiết đặc trưng của nền văn hóa Bách Việt đã tồn tại hàng nghìn năm.

Về dự án:

Trong dự án này ICOLOR đã đảm nhiệm thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho ISOCERT. Từ logo đến name card, thẻ nhân viên, tiêu đề thư, bao bì thư, và các ấn phẩm khách đều được thiết kế chuyên nghiệp và tinh tế giúp nâng tầm thương hiệu cho khách hàng của chúng tôi.

Thẻ nhân viên

Thẻ nhân viên

Name card

Name card

Tiêu đề thư

Tiêu đề thư

Bao bì thư

bao bì thư

Phong bì

Phong bì

Xem thêm:

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện

Thiết kế bộ nhận diện công ty cổ phần Tập đoàn SGO

Thiết kế bộ nhận diện công ty cổ phần Tập đoàn SGO