Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty Cổ phần Tập đoàn SGO
Lĩnh vực
Bất động sản
Khu vực
Hà Nội
Năm thực hiện
2019

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Cổ phần Tập đoàn SGO

Để một công ty Bất động sản phát triển mạnh mẽ và mang lại niềm tin cho khách hàng, đòi hỏi công ty đó phải có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp và ấn tượng.

iColor hiểu rằng, để nổi bật giữa các công ty bất động sản với mức độ lan rộng và phát triển mạnh mẽ hiện nay cần tạo ra bộ nhận diện thương hiệu thật sự sáng tạo.

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho công ty bất động sản ngay hôm nay để phát triển hình ảnh chuyên nghiệp của bạn.

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn SGO

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn SGO

Bộ nhận diện công ty cổ phần Tập đoàn SGO

Bộ nhận diện công ty cổ phần Tập đoàn SGO

Bộ nhận diện công ty cổ phần Tập đoàn SGO

Bộ nhận diện công ty cổ phần Tập đoàn SGO

Thiết kế logo Công ty Cổ phần Tập đoàn SGO

Thiết kế logo Công ty Cổ phần Tập đoàn SG

XEM THÊM:

2021 Thiết kế thương hiệu công ty cổ phần Cà phê Sapio
Thiết kế logo công ty cổ phần NORTHSTAR 2021
Thiết kế logo công ty cổ phần Nanotech Việt Nam
2021 Thiết kế logo công ty cổ phần Metect