Experience the difference!

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Performax

Trong dự án này, ICOLOR được đề nghị tư vấn xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của Công ty Đông trùng hạ thảo Mỹ Performax. Công việc bao gồm từ tìm kiếm một định vị phù hợp cho sản phẩm, sáng tạo tên thương hiệu, slogan, thiết kế logo, bao bì và hệ thống POSM phục vụ cho việc kế hoạch truyền thông tiếp thị sản phẩm mới.

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Performax

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Performax

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Performax

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Performax

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Performax

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Performax

XEM THÊM:

Bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Du lịch Tam Vương
Bộ nhận diện thương hiệu chuỗi cửa hàng Hồng Kỳ Coffee
Bộ nhận diện thương hiệu CT Dược Mỹ phẩm Nalica
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Việt Nam – Cuba