Experience the difference!

Tư vấn xây dựng thương hiệu | Thiết kế thương hiệu.

1.Xây dựng giá trị cốt lõi bền vững.

1.1 Quy trình triển khai chiến lược.

 • Tại iColor Branding, chúng tôi tự hào xây dựng mối quan hệ lâu dài, có ý nghĩa với khách hàng. Chúng tôi vượt lên trên để tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của bạn bằng cách cung cấp các giải pháp sáng tạo giúp thương hiệu của bạn được biết đến nhiều hơn, hiểu rõ hơn và thực sự độc đáo
 • Mở rộng thương hiệu là việc tận dụng sức mạnh của thương hiệu trong việc mở rộng sản phẩm, triển khai thêm thị trường hoặc phát triển sang lĩnh vực khác. Một chiến lược mở rộng kỹ lưỡng và bài bản sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số cho thị trường mới, tăng lợi nhuận và nâng tầm giá trị cho thương hiệu.


2.CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU
2.2 Nghiên cứu – Phân tích

 • Nghiên cứu các giá trị nền tảng
 • Nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị trường
 • Phân tích mục đích mở rộng thương hiệu
 • Đề xuất chiến lược thương hiệu
 • Xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu
 • Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi
 • Cá biệt hóa/ cá nhân hóa thương hiệu
 • Xây dựng cấu trúc thương hiệu

2.3 Đề xuất triển khai

 • Xây dựng nhận diện cốt lõi
 • Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh
 • Đề xuất truyền thông thương hiệu
 • Xây dựng chiến lược truyền thông đúng đắn nhằm giúp thương hiệu được kiểm soát sau khi mở rộng.

 

2.4 Lợi ích khi triển khai

 • Khác biệt so với đối thủ cạnh tranh
 • Chiến lược xây dựng thương hiệu khác biệt và vững mạnh ngay từ đầu là điều tiên quyết để tạo dựng bản sắc thương hiệu, giúp doanh nghiệp vượt trội hơn so với đối thủ trong cùng lĩnh vực và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu
 • Doanh nghiệp càng ý thức và chú trọng việc xây dựng thương hiệu nhất quán, chuyên nghiệp, khách hàng càng chú ý và lưu tâm đến họ. Và một khi có được sự công nhận của khách hàng, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp sẽ lớn hơn và tính cạnh tranh cũng cao hơn rất nhiều.

2.5 Nâng cao uy tín của thương hiệu

 • Tiêu chí triển khai chiến lược thương hiệu
 • Mục đích xây dựng chiến lược thương hiệu rõ ràng
 • Truyền tải thông điệp thương hiệu nhất quán
 • Đảm bảo tính linh hoạt cho từng chiến dịch
 • Kết nối cảm xúc với khách hàng
 • Đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn

 

Tham khảo thêm: