Cảm nhận giá trị khác biệt!

Thiết kế nhận diện Salon tóc Toni Dũng

Trong dự án này ICOLOR đã thực hiện toàn bộ , bộ nhận diện thương hiệu của Salon tóc Toni Dũng.

Thiết kế nhận diện Salon tóc Toni Dũng

Thiết kế nhận diện Salon tóc Toni Dũng

Thiết kế nhận diện Salon tóc Toni Dũng

Thiết kế nhận diện Salon tóc Toni Dũng

Thiết kế nhận diện Salon tóc Toni Dũng

Thiết kế nhận diện Salon tóc Toni Dũng

XEM THÊM:

Bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Du lịch Tam Vương
Bộ nhận diện thương hiệu chuỗi cửa hàng Hồng Kỳ Coffee
Bộ nhận diện thương hiệu CT Dược Mỹ phẩm Nalica
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Việt Nam – Cuba