Experience the difference!

Thiết kế bộ nhận diện CTCP Bất động sản Ngọc Hưng

Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọc Hưng là một Công ty chuyên đầu tư lĩnh vực bất động sản.

ICOLOR đã đảm nhiệm thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đầy đủ cho Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọc Hưng bao gồm các ấn phẩm truyền thông như name card, bao bì, tiêu đề thư, thẻ ra vào, thẻ nhân viên… Công ty CP BĐS Ngọc Hưng đã rất hài lòng với kết quả đạt được và bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng ICOLOR những dự án trong tương lai.

Thiết kế bộ nhận diện CTCP Bất động sản Ngọc Hưng

Thiết kế bộ nhận diện CTCP Bất động sản Ngọc Hưng

Thiết kế bộ nhận diện CTCP Bất động sản Ngọc Hưng

Thiết kế bộ nhận diện CTCP Bất động sản Ngọc Hưng

Thiết kế bộ nhận diện CTCP Bất động sản Ngọc Hưng

Thiết kế bộ nhận diện CTCP Bất động sản Ngọc Hưng

Xem thêm:

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện