Experience the difference!

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Kanat

Trong dự án này ICOLOR đã thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đồng nhất cho Công ty Cổ Phần Vật Liệu Nội Thất Kanat bao gồm logo, name card và tiêu đề thư.Công ty Cổ phần Vật liệu Nội thất Kanat rất hài lòng về kết quả đạt được và bày tỏ mong muốn hợp tác những dự án tiếp theo trong tương lai.

 

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Kanat

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Kanat

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Kanat

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Kanat

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Kanat

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Kanat

Xem thêm:

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 6MINUTES

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 6MINUTES

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện