Cảm nhận giá trị khác biệt!

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, ICOLOR thiết kế không gian showroom thời trang vừa đảm bảo tính đơn giản hợp với kinh phí đầu tư vừa mang được phong cách Pháp cho các sản phẩm đặc trưng của hàng.
Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

Bộ nhận diện thương hiệu Shop Hương Ly

XEM THÊM:

Bộ nhận diện thương hiệu Dinh Dưỡng Lạc Hồng
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Hồng hà Ecocity
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu 6minutes
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Performax