Experience the difference!

Thiết kế logo CTCP TMDV VietBuilding

Nắm bắt được nhu cầu thiết kế của VietBuilding, Đội ngũ thiết kế ICOLOR đã triển khai nhanh dự án cho VietBuilding đúng tiến độ mục tiêu đưa ra, màu sắc nhẹ nhàng, tín hiệu nhận diện cao và dễ áp dụng cho các ấn phẩm truyền thông khác.

Thiết kế logo CTCP TMDV VietBuilding

Thiết kế logo CTCP TMDV VietBuilding

Thiết kế logo CTCP TMDV VietBuilding

Thiết kế logo CTCP TMDV VietBuilding

Tham khảo: Bộ nhận diện thương hiệu, Thiết kế Logo, Thiết kế Catalogue, Thiết kế hồ sơ năng lực, Thiết kế Profile, Thiết kế Brochure, Tư vấn xây dựng thương hiệu, Giới thiệu iColor Branding>> http://vi.icolor.vn