Experience the difference!

Thiết kế bộ NDTH Công ty Sáng tạo Thương hiệu ICOLOR

Sáng tạo là không giới hạn, mọi giới hạn đều có thể phá bỏ đó là phương châm mà chúng tôi ICOLOR BRANDING hướng tới!
Chúng tôi tạo dựng thương hiệu bằng hình thức tạo ra giá trị, đưa hình ảnh của doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng, ICOLOR BRANDING hiểu rằng hình ảnh thương hiệu chính là giá trị cốt lõi mà bất kì doanh nghiệp nào cũng hướng tới, sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng chính là nguồn động lực to lớn của chúng tôi.

Vì sứ mệnh tạo nên những giá trị thương hiệu, ICOLOR BRANDING đã đang và sẽ luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển – Khẳng định thương hiệu Việt.

Thiết kế bộ NDTH CT Sáng tạo Thương hiệu ICOLOR

Thiết kế bộ NDTH CT Sáng tạo Thương hiệu ICOLOR

Card visit

Card visit

Phong bì

Phong bì

Bì thư

Bì thư

Voucher

Voucher

Voucher

Voucher

Kẹp file

Kẹp file

Phiếu thu thập yêu cầu khách hàng

Phiếu thu thập yêu cầu khách hàng

CD và bao đựng CD/ DVD

CD và bao đựng CD/ DVD

Thẻ nhân viên

Thẻ nhân viên

Sổ ghi chép

Sổ ghi chép

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Mũ lưỡi chai

Mũ lưỡi chai

Áo đồng phục

Áo đồng phục

Xe oto

Xe oto

 

Xem thêm:

ICOLOR đã đồng hành cùng SAPIO từ những ngày đầu tiên để thiết kế nhận diện thương hiệu toàn diện và đồng nhất.

ICOLOR đã đồng hành cùng SAPIO 

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện