#

Experience the difference!

CÁCH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP [INFOGRAPHIC]

Để giúp người mới có thể xây dựng một thương hiệu mới, hay tạo nhận diện thương hiệu mới cho doanh nghiệp, các chuyên gia đã chia sẻ các mẹo để trong infographic dưới đây.

Cách xây dựng thương hiệu thành công cho doanh nghiệp chúng bao gồm 4 nền tảng:

  • Ý tưởng lớn (Big idea)
  • Giá trị
  • Tầm nhìn
  • Cá tính
Infographic.jpg

Nguồn: socialmediatoday / dmi.pace.edu.vn

bttop