Cảm nhận giá trị khác biệt!

Bộ nhận diện công ty Nam Việt Hà Nội

Công ty Cổ phần đầu tư Nam Việt Hà Nội được thành lập năm 2016 với lĩnh vực chính là Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế toàn bộ nhận diện thương hiệu cho Nam Việt bao gồm logo, phong bì, name card, kẹp file và các ấn phẩm truyền thông khác.

 

Bộ nhận diện Công ty Nam Việt Hà Nội

Bộ nhận diện Công ty Nam Việt Hà Nội

Bộ nhận diện Công ty Nam Việt Hà Nội

Bộ nhận diện Công ty Nam Việt Hà Nội

Name card

Name card

Name card, tiêu đề thư

Name card, tiêu đề thư

Xem thêm:

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

Thiết kế bộ nhận diện Bệnh viện phổi Hà Nội

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện

ICOLOR đã lên giải pháp thiết kế bộ nhận diện cho Bệnh viện bưu điện

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuỗi cửa hàng Joily Coffee

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuỗi cửa hàng Joily Coffee