Experience the difference!

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực Công ty Trường An (TASCCO)

Về TASCCO:

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường An (TASCCO) được thành lập kể từ năm 2003 với đăng ký kinh doanh số 0101371970 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đổi lần 4 ngày 17/02/2017. Chúng tôi là tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư dự án năng lượng sạch, xử lý môi trường, sản xuất nước sạch, bất động sản (Khu đô thị và các khu, cụm công nghiệp, nhà xưởng), khu vui chơi thể thao giải trí. Cùng với đó TASCCO cũng là doanh nghiệp đi đầu trong thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi trên toàn quốc.
Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, có tầm nhìn chiến lược cùng đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm và trình độ cùng khát khao cống hiến, TASCCO tự hào khi góp phần thực hiện thành công nhiều dự án lớn, mang lại uy tín và sự hài lòng với các đối tác, khách hàng và Chủ đầu tư.
Mục tiêu chiến lược phát triển của TASCCO là: Liên tục đổi mới, tăng cường hợp tác đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm với trọng tâm là các ngành nghề truyền thống, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển an toàn, bền vững. TASCCO luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong tất cả các lĩnh vực nhằm phát huy lợi thế, mang lại lợi ích cho các đối tác và Công ty.
TASCCO cam kết mang đến cho khách hàng, đối tác, chủ đầu tư sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm chất lượng cao, đúng tiến độ với giá thành hợp lý nhất trong thi công xây dựng công trình. Đối với các dự án đầu tư TASCCO luôn hướng đến tiêu chí sanh, sạch, an toàn và bền vững vì sức khỏe và phát triển cộng đồng.
Toàn thể lãnh đạo, nhân viên TASCCO nhận thức rõ chất lượng, tiến độ và sự hài lòng của khách hàng, đối tác và chủ đầu tư là nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty

MỤC TIÊU: Trong vòng từ 5-10 năm tới Công ty sẽ hướng đến mục tiêu là một công ty lớn (Tập đoàn) bền vững về tài chính với khả năng góp vốn và quản trị vào các công ty nhỏ, các dự án trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh với tiêu chí sản phẩm mà công ty tạo ra không chỉ vì mục đích lợi nhuận trước mắt mà có doanh thu ổn định và phục vụ lợi ích cho nhiều đối tượng xã hội, lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường

TẦM NHÌN: Trong vòng từ 5-10 năm tới Công ty sẽ hướng đến mục tiêu là một công ty lớn (Tập đoàn) bền vững về tài chính với khả năng góp vốn và quản trị vào các công ty nhỏ, các dự án trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh với tiêu chí sản phẩm mà công ty tạo ra không chỉ vì mục đích lợi nhuận trước mắt mà có doanh thu ổn định và phục vụ lợi ích cho nhiều đối tượng xã hội, lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường

SỨ MỆNH: ‘ VÌ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: “ BỀN VỮNG – TRÁCH NHIỆM- CAM KẾT- THỐNG NHẤT-CỘNG ĐỒNG”

CAM KẾT VỚI XÃ HỘI: Tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn phục vụ phát triển kinh tế bền vững, cam kết bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng.

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực Công ty Trường An (TASCCO)

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực Công ty Trường An (TASCCO)

Profile | hồ sơ năng lực Công ty Trường An (TASCCO)

Profile | hồ sơ năng lực Công ty Trường An (TASCCO)

Profile | hồ sơ năng lực Công ty Trường An (TASCCO)

Profile | hồ sơ năng lực Công ty Trường An (TASCCO)

Tham khảothiết kế logo chuyên nghiệp, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp,
thiết kế profilethiết kế cataloguethiết kế brochurethiết kế hồ sơ năng lựcthiết kế logo thương hiệuthiết kế nhận diện thương hiệu

Giới thiệu iColor Branding>>