Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
CTCP Tập đoàn SCO
Lĩnh vực
Bất động sản
Khu vực
Hà Nội

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP Tập đoàn SCO

Công ty Cổ phần Tập đoàn SCO được thành lập và hội tụ của nhiều thành viên có kinh nghiệm đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ mua giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. SCO cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa với những công trình, những sản phẩm và dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Theo chiến lược phát triển trong những năm tới SCO tiếp tục định hướng phát triển bất động sản là lĩnh vực nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư bất động sản để tích lũy cho tương lai, tạo mức tăng trưởng ổn định, bền vững và khẳng định sức mạnh toàn diện của SCO. Thông qua việc ưu tiên khai thác những thế mạnh và năng lực cốt lõi sẵn có để mở rộng hợp tác đầu tư, SCO cam kết mang đến những giá trị tốt đẹp cho Đối tác và khách hàng, góp phần xây dựng thị trường bất động sản chuyên nghiệp, lành mạnh.

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP Tập đoàn SCO

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP Tập đoàn SCO

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP Tập đoàn SCO

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP Tập đoàn SCO

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP Tập đoàn SCO

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP Tập đoàn SCO

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực CTCP Tập đoàn SCO