Experience the difference!

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực công ty Tiếp vận Kỷ nguyên Eralogistics

Từ khi thành lập, Tiếp Vận Kỷ Nguyên đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy lợi ích khách hàng, đối tác làm trọng tâm cho mọi hành động nhằm mang đến chất lượng dịch vụ Logistics tối ưu nhất. Mỗi sự quan tâm cộng tác mà Kỷ Nguyên đã và đang nhận được trong thời gian qua từ các đối tác và khách hàng vừa là áp lực tích cực vừa là động lực to lớn để Tiếp Vận Kỷ Nguyên tiếp tục trở nên Chuyên Nghiệp hơn, Cẩn Trọng hơn, Trách nhiệm hơn. Chúng tôi luôn tâm niệm sự phát triển bền vững của quý khách hàng, quý đối tác là động lực cho sự phát triển bền vững của công ty chúng tôi. Công ty Tiếp vận Kỷ nguyên Eralogistics là nhà cung cấp các giải pháp tiếp vận, dịch vụ xuất nhập khẩu có giá trị bền vững, mang lại giá trị gia tăng cho quý khách hàng và đối tác.

Mục tiêu: Mục tiêu đến năm 2025, Tiếp Vận Kỷ Nguyên sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ đại lý hải quan và dịch vụ tiếp vận bên thứ ba với chất lượng dịch vụ hàng đầu. Kỷ Nguyên nhận thức sự phát triển và thành quả của Era Logistics trong thời gian qua xuất phát từ việc: Nỗ lực để tìm kiếm và cung cấp các giải pháp Logistics toàn diện, hiệu quả, nhanh chóng. Thiết kế quy trình riêng phù hợp với hoạt động kinh doanh, sản xuất của từng khách hàng.

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực công ty Tiếp vận Kỷ nguyên Eralogistics

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực công ty Tiếp vận Kỷ nguyên Eralogistics

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực công ty Tiếp vận Kỷ nguyên Eralogistics

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực công ty Tiếp vận Kỷ nguyên Eralogistics

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực công ty Tiếp vận Kỷ nguyên Eralogistics

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực công ty Tiếp vận Kỷ nguyên Eralogistics

Thiết kế profile | hồ sơ năng lực công ty Tiếp vận Kỷ nguyên Eralogistics