Experience the difference!

Thiết kế logo CTCP Cung ứng vật tư và SX CPT

Công ty cổ phần Cung ứng vật tư & Sản xuất CPT Việt Nam – Đại diện ủy quyền của Công ty XNK khoáng sản và kim loại màu Hồ Nam, thuộc tập đoàn Khoáng sản và kim loại màu Trung Quốc – kinh doanh trong các lĩnh vực sắt thép, kim loại màu, than cốc và hóa chất nguyên liệu phục vụ các ngành sản xuất.

 

Thiết kế logo CTCP Cung ứng vật tư và SX CPT

Thiết kế logo CTCP Cung ứng vật tư và SX CPT

Thiết kế logo CTCP Cung ứng vật tư và SX CPT

Thiết kế logo CTCP Cung ứng vật tư và SX CPT

Tham khảo: Bộ nhận diện thương hiệu, Thiết kế Logo, Thiết kế Catalogue, Thiết kế hồ sơ năng lực, Thiết kế Profile, Thiết kế Brochure, Tư vấn xây dựng thương hiệu, Giới thiệu iColor Branding>> http://vi.icolor.vn