Experience the difference!

Thiết kế logo CTCP Chế tạo bơm Hải Dương

Về Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương:

  • Được thành lập ngày 01/08/1960 tại Hà Nội với tên gọi ban đầu Nhà máy cơ khí Đống Đa. Thực hiện chủ trương cơ khí hóa ngành nông nghiệp, Nhà máy được chuyển về Hải Dương với tên gọi  Nhà máy chế tạo Bơm Hải Dương.
  • Với 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay doanh thu hàng năm của Công ty đã đạt trên 800 tỷ đồng vào năm 2018. Các sản phẩm bơm, van của Công ty đã phục vụ ở hầu hết các ngành kinh tế và góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Thiết kế logo CTCP Chế tạo bơm Hải Dương

Thiết kế logo CTCP Chế tạo bơm Hải Dương

Logo

Logo

Logo

Logo