Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SAPIO CAPITAL
Lĩnh vực
Đầu tư tài chính
Khu vực
Hà Nội
Năm
2023

Thiết kế logo Công ty Đầu tư Quốc tế Sapio Capital

Tổng quan dự án:

Sapio Capital là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp. Với sứ mệnh: Đồng hành cùng doanh nghiệp, quản trị tốt, phát triển bền vững và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp SCP, và cộng đồng nhà đầu tư hiệu quả, Sapio Capital định hướng trở thành một tập đoàn tư vấn quản trị hàng đầu và nhà đầu tư thành công trên quy mô toàn cầu.