Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty cổ phần Proxim
Lĩnh vực
Đầu tư tài chính
Khu vực
Hà Nội
Năm
2019

Thiết kế logo Công ty Cổ Phần Proxim

Logo bao gồm tên và slogan của thương hiệu, được thiết kế với font chữ không chân phóng khoáng, chắc chắn thể hiện sự trường tồn và phát triển mạnh mẽ của Công ty Cổ phần Proxim. Proxim rất hài lòng với logo mới và bày tỏ mong muốn hợp tác cùng iColor với những dự án tiếp theo trong tương lai. Chúng tôi tạo dựng thương hiệu bằng hình thức tạo ra giá trị, đưa hình ảnh của doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng.

Thiết kế logo Công ty Cổ Phần Proxim

Thiết kế logo Công ty Cổ Phần Proxim

Thiết kế logo Công ty Cổ Phần Proxim

Thiết kế logo Công ty Cổ Phần Proxim