Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty Cổ phần Asigeo
Lĩnh vực
Xây dựng
Khu vực
Hà Nội
Năm
2024

Công ty Cổ phần Asigeo hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình giao thông, ứng dụng công nghệ bê tông Geopolyme sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông siêu tính năng, bê tông chuyên biệt… Với định hướng trở thành đơn vị chuyên nghiệp, lành nghề trrong hoạt động tư vấn; Không ngừng đổi mới, sáng tạo nghiên cứu ; phát triển những sản phẩm công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, thân thiện với môi trường.