Experience the difference!

     Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển Trường An là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con với 12 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư; Dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ; Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp và thủy lợi…trên phạm vi cả nước.

Hiện nay, Công ty có hơn 500 cán bộ công nhân viên, trong đó hơn 100 kỹ sư, sỹ quan công binh có trình độ đại học và trên đại học, có kiến thức chuyên sâu và giầu kinh nghiệm và gần 400 công nhân kỹ thuật lành nghề.

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Thiết kế bộ nhận diện Cty đầu tư XD và PT Trường An

Xem thêm:

Thiết kế logo thương hiệu công ty xây dựng
thiết kế catalogue công ty xây dựng
Xây dựng thương hiệu công ty

Tác giả” Ms Phương