Cảm nhận giá trí khác biệt!

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Tập đoàn Thiên Ân được thành lập dựa trên nền tảng Công ty Cổ phần Hạ tầng Thiên Ân, một trong những nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nền móng. Tập đoàn Thiên Ân còn tập hợp và kế thừa toàn bộ các nguồn lực về năng lực kinh nghiệm thi công xây lắp, năng lực thiết kế chế tạo và năng lực tài chính từ nhóm các Công ty Thiên Ân thông qua hình thức cổ đông sáng lập và từ các Công ty thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) thông qua hình thức liên doanh, liên kết.

Tầm nhìn

Tập đoàn Thiên Ân phấn đấu trở thành tổng thầu xây dựng và năng lượng uy tín trên toàn thế giới.

Sứ mệnh

Xây dựng những công trình quy mô, chất lượng, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động cho nhân viên.

Giá trị cốt lõi

1. Không ngừng sáng tạo

2. Bền bỉ, nỗ lực và nuôi dưỡng khát vọng

3. An toàn, chất lượng, phát triển bền vững

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

 

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

Thiết kế bộ nhận diện Công ty Hạ tầng Thiên Ân

 

Xem thêm!

Thiết kế profile CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG
Bộ nhận diện cty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng
Thiết kế profile Công ty Xây dựng Intracom