Experience the difference!

Thông điệp của mẫu quảng cáo này là: Hãy đi tham quan vườn thú Safari. Nơi mà bạn có thể ngắm các con thú đi lại tự do và có thể ngắm tận mặt chúng.

Ý tưởng: sử dụng sự phản chiếu của gương để tạo hiệu ứng nửa mặt người nửa mặt thú khá độc đáo để tạo cảm giác như đang đối diện thật sự với những con thú dữ. Chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên được sự trải nghiệm này.

Sáng tạo: Kỹ thuật đồ họa rất tốt khi ghép hình nửa mặt loài vật lên gương và hiệu ứng phản chiếu khá rõ nét.