Experience the difference!

Download bộ nhận diện thương hiệu PDF

Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm:

  1. Nhận diện thương hiệu văn phòng Đặt tên thương hiệu Sáng tạo slogan Thiết kế logo Tiêu đề thư Hóa đơn Giấy viết thư Thẻ nhân viên Đồng phục …
  2. Nhận diện thương hiệu trên sản phẩm Thiết kế bao bì sản phẩm Phiếu bảo hành Tem nhãn dán trên sản phẩm Quyền hướng dẫn sử dụng sản phẩm
  3. Nhận diện thương hiệu sản phẩm ngoài trời Băng rôn Biển quảng cáo Biển hiệu đại lý Biển hiệu trước văn phòng Biểu tượng công ty

 

Xem toàn bộ file nhận diện tại đây!!

Tham khảo bộ nhận diện thương hiệu iColor <3.

Giới thiệu iColor Branding>> vi.icolor.vn