Experience the difference!

Khách hàng
Công ty TNHH ĐTXD & PT Nông nghiệp Lai Châu
Lĩnh vực
Cung cấp thực phẩm sạch
Khu vực
Lai Châu
Năm
2021

Tên Công ty: Công ty TNHH ĐTXD & PT Nông nghiệp Lai Châu

Tên thiết kế logo/ thương hiệu: Lợn Cang A – Lợn nghe nhạc Mozart

Lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt

Tầm nhìn: Cung cấp thịt lợn sạch nghe nhạc và các sản phẩm phụ hữu cơ đi kèm

Cam kết với xã hội: Thực phẩm sạch, an toàn vệ sinh …

Về sản phẩm/ dịch vụ: Sản phẩm thịt lợn sạch – nghe nhạc cổ điển và các sản phẩm Nông nghiệp hữu cớ (quả bơ, hạt dổi …)