Experience the difference!

Khách hàng
CTCP Phát triển Fuji Holdings
Lĩnh vực sản xuất
Xây dựng
Khu vực
Hồ Chí Minh

Tổng Quan Dự Án:

Công ty Cổ phần phát triến Fuji Holdings là một doanh nghiệp tư nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đô thị. Với tôn chỉ “Hợp tác cùng thành công” Fuji Holdings đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, vững mạnh, sáng tạo và năng động với phương châm đặt chữ tín lên hàng đầu 
 
Fuji Holdings luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế và tư nhân trong và ngoài nước nhằm mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.