Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty Xây dựng Vạn Cát
Lĩnh vực
Xây dựng
Khu vực
Vĩnh Phúc
Năm
2017

Thiết kế profile Công ty Xây dựng Vạn Cát

Nhu cầu thiết kế thương hiệu của doanh nghiệp

Là một doanh nghiệp xây dựng và tham gia đấu thầu các hạng mục lớn, Công ty Xây dựng Vạn Cát có nhu cầu lớn về ấn phẩm truyền thông để thúc đẩy hoạt động quảng bá cũng như phục vụ cho mục đích kinh doanh. Công ty Xây dựng Vạn Cát cần thiết kế được hồ sơ năng lực chuyên nghiệp, bằng cả hai ngôn ngữ để tham gia đấu thầu các dự án, tham gia các hội chợ và phục vụ cho hoạt động giao dịch với đối tác.

Giải pháp thiết kế ấn phẩm truyền thông doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia ICOLOR đã giúp Công ty Xây dựng Vạn Cát lựa chọn chủ đề, nội dung và chủ đề, đồng thời kết hợp hài hòa, khéo léo các nguyên liệu. Với khả năng và kinh nghiệm của mình, ICOLOR đã mang đến một cuốn profile hoàn hảo, tinh tế trong từng đường nét thiết kế, làm nổi bật năng lực, kinh nghiệm và thành tựu của doanh nghiệp. Đó là những bằng chứng thuyết phục nhất về năng lực của doanh nghiệp, đảm bảo để giành thắng lợi trong mọi cuộc đấu thầu.

Thiết kế profile Công ty Xây dựng Vạn Cát

Thiết kế profile Công ty Xây dựng Vạn Cát

Thiết kế profile Công ty Xây dựng Vạn Cát

Thiết kế profile Công ty Xây dựng Vạn Cát

Thiết kế profile Công ty Xây dựng Vạn Cát

Thiết kế profile Công ty Xây dựng Vạn Cát