Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Âu Lạc
Lĩnh vực
Thiết bị giáo dục
Khu vực
Hà Nội
Năm
2024

Công ty cổ phần phát triển giáo dục Âu Lạc hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị giáo dục cho các trường học, tổ chức. Mỗi giải pháp, thiết bị đều là sự tâm huyết, sáng tạo , Âu Lạc luôn thay đổi để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất góp phần mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho nền giáo dục nước nhà