Experience the difference!

THIẾT KẾ LOGO VÀNG NHẬT VƯỢNG

Tên thương hiệu: Vàng Nhật Vượng

Ý Nghĩa: Nhật trong từ mặt trời, Vượng trong sự thịnh vượng => thiết kế hướng đến vừa tâm linh vừa thịnh vượng

Slogan: Giữ chữ tín nhiệm và hướng đến Thịnh vượng!