Experience the difference!

Thiết kế logo siêu thị T6 Mart

Logo lấy ý tưởng từ 2 chữ cái đầu tiên của tên thương hiệu, cách điệu từ hình ảnh chiếc xe đẩy hàng. Đối với các siêu thị, chiếc xe đẩy hàng hay giỏ đựng hàng là một thứ không thể thiếu vì sự tiện lợi của nó. Ngoài ra logo T6 Mart cũng được kết hợp các yếu tố màu sắc giúp nhận biết sự tươi ngon mà thương hiệu muốn nhắm đến.

Thiết kế logo siêu thị T6 Mart

Thiết kế logo siêu thị T6 Mart

Thiết kế logo siêu thị T6 Mart

Thiết kế logo siêu thị T6 Mart

Tham khảo: Bộ nhận diện thương hiệu, Thiết kế Logo, Thiết kế Catalogue, Thiết kế hồ sơ năng lực, Thiết kế Profile, Thiết kế Brochure, Tư vấn xây dựng thương hiệu, Giới thiệu iColor Branding Đại sứ thương hiệu iColor Branding