Cảm nhận giá trị khác biệt!

Dịch vụ cung cấp:

Tổng quan dự án

Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và phát sóng phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước.

Từ khi thành lập đến nay, Cục Tần số vô tuyến điện đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý tần số, đóng góp to lớn vào thành tích chung của Ngành Thông tin và Truyền thông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Năm 2023, Cục Tần Số vô tuyến kỷ niệm 30 năm thành lập đánh dấu cho sự phát triển vững vàng và tỏa sáng.