Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Hiệp hội Montessori quốc tế AMI
Lĩnh vực
Giáo dục trẻ nhỏ bằng phương pháp Montessori
Khu vực
Hà Nội
Năm
2021

Dịch vụ cung cấp:

Tổng Quan Dự Án:

Hiệp hội Montessori quốc tế AMI (Association Montessori Internationale) do Tiến sĩ Maria Montessori sáng lập năm 1929  là tổ chức hàng đầu về giáo dục Montessori có hoạt động liên kết với Liên hợp Quốc, có trụ sở chính tại Hà lan, và có trên 89 trung tâm đào tạo trên thế giới với phương châm gìn giữ và bảo tồn sự nguyên vẹn những triết lý và quan điểm giáo dục của bà ngay cả khi bà không còn nữa. Sứ mệnh và trách nhiệm của hiệp hội AMI là hỗ trợ sự phát triển tự nhiên của con người ngay từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, tạo môi trường thuận lợi để trẻ em trở thành những nhân tố tích cực cho xã hội, hướng đến xây dựng một thế giới hòa bình.

Các hoạt động của hiệp hội AMI giữ vai trò điều phối  các trung tâm,tổ chức trên thế giới về việc triển khai,giám sát về  chương trình đào tạo giáo viên,trợ tá Montessori hay các chương trình nghiên cứu Montessori, hướng dẫn quy chuẩn cho những nhà sản xuất học cụ Montessori, được quyền phê duyệt và giám sát việc xuất bản sách của Tiến sĩ Maria Montessori, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, liên kết các hiệp hội Montessori và sản xuất các loại tạp chí truyền thông…

Mục tiêu của hiệp hội quốc tế AMI:

– Tạo cơ hội cho trẻ em trên toàn thế giới phát triển và học tập theo cách tự nhiên và có sự hòa thuận, hợp tác với những trẻ em khác trong xã hội, cùng nhau tạo nên một thế giới hòa bình và tích cực.

– Đề cao quyền trẻ em trên toàn thế giới không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo hay chính trị xã hội.

– Để duy trì, phát triển các triết lý giáo dục được nghiên cứu, áp dụng bởi Tiến sĩ Montessori trong suốt cuộc đời bà.

– Nhân rộng sự hiểu biết về những quy luật phát triển tự nhiên của trẻ.

– Khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.