Experience the difference!

Thiết kế logo Exotic indochina

Ý nghĩa logo Exotic indochina:

  • Để có thể tạo nên thiết kế của logo Exotic indochina ở đây chúng tôi đã sử dụng đến 3 yếu tố.
  • Chữ “E” là biểu tượng của chữ cái đầu tiên trong “Exotic indochina” với ý nghĩa đó là luôn luôn đứng đầu
  • Vùng đất với ý nghĩa đó là sự bao trọn vùng đất của 3 nước Đông Dương
  • Vùng biển là vùng biển Đông chạy dọc theo bản đồ của đất nước Việt Nam
  • Với Thiết kế logo sử dụng chữ E vào trọn vùng đất và vùng biêtn của 3 nước Đông Dương.Chữ E là cầu nối chặt chẽ giữa vùng đất và vùng biển cũng như Exotic indochina là cầu nối giữ khách hàng với 3 nước Đông Dương

 

Thiết kế logo Exotic indochina

Thiết kế logo Exotic indochina

Phác thảo biểu tượng logo

Phác thảo biểu tượng logo

Logo âm bản màu

Logo âm bản màu

Logo chuẩn

Logo chuẩn

a

Xem thêm:

Thiết kế logo Viện nghiên cứu PT Lãnh đạo chiến lược

Thiết kế logo Viện nghiên cứu PT Lãnh đạo chiến lược

Thiết kế logo Công ty SPCOM INCORPORATION

Thiết kế logo Công ty SPCOM INCORPORATION

Thiết kế logo Công ty Tài chính Di động

Thiết kế logo Công ty Tài chính Di động

Thiết kế logo Công ty Cổ phần 2DE Việt Nam

Thiết kế logo Công ty Cổ phần 2DE Việt Nam