Experience the difference!

Thiết kế logo CTCP Sonek Poland

Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) được thành lập năm 1990, là doanh nghiệp do Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội Việt Nam nắm cổ phần chi phối. Từ khi thành lập đến nay, SONA đã đưa được hơn 50.000 lao động đi làm việc ở trên 20 nước và vùng lãnh thổ nước ngoài.

Với 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động đi làm việc ở ngoài nước, Công ty SONA (Sonek) đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và đào tạo lao động xuất khẩu.

Thiết kế logo CTCP Sonek Poland

Thiết kế logo CTCP Sonek Poland

Thiết kế logo CTCP Sonek Poland

Thiết kế logo CTCP Sonek Poland